Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2012

Република

Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 7/8, јул – август 2012.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул - август 2012