Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2018

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 12, децембар 2018.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

   ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порези на имовину

    Порез на доходак грађана

  

   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

   РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

     АКЦИЗЕ

     ЦАРИНЕ

     ФИСКАЛНЕ КАСЕ

 

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2018