Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
04. марта 2021.

Почиње годишње извештавање корисника јавних средстава о обављеним интерним ревизијама и о систему финансијског управљања

Почиње годишње извештавање корисника јавних средстава (КЈС) о обављеним интерним ревизијама и активностима интерне ревизије и извештавање о систему финансијског управљања и контроле (ФУК) за 2020. годину. Рок за попуњавање извештаја је 31. март ове године.

Извештавање се врши попуњавањем два упитника, од којих се један односи на систем финансијског управљања и контроле, а други на систем интерне ревизије.

Централна јединица за хармонизацију припремила је нове обрасце упитника за извештавање за 2020. годину и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и достављање, а којој се може приступити преко линка:  https://ifkj.mfin.gov.rs.

У оквиру рубрике “Документа”>“Извештаји“ на страници https://ifkj.mfin.gov.rs могуће је преузети и корисничко упутство за апликацију, које детаљно описује кораке у процесу приступања апликацији и самом извештавању, као и комплетне обрасце упитника и извештаја за ФУК и интерну ревизију ради упознавања и лакшег прикупљања информација.

Додатне информације, корисници јавних средстава могу добити и путем имејл адресе: ifkj@mfin.gov.rs, односно на бројеве телефона: 011/3642-811 и 011/3642-819.