Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
10. септембра 2019.

Отворене приспеле необавезујуће понуде за Комерцијалну банку

еобавезујуће понуде, у првој фази тендера за продају акција Комерцијалне банке у власништву Републике Србије, отворене су на данашњој седници Тендерске комисије Министарства финансија.

Тендерска комисија је констатовала да су приспеле четири понуде у року предвиђеном тендерском документацијом. Понуде су отворене и констатовано је да су комплетне, односно да садрже елементе предвиђене тендерском документацијом за прву фазу.

У наредним данима, Министарство ће уз асистенцију приватизационих саветника извршити анализу приспелих необавезујућих понуда и констатовати који се од понуђача квалификовао за другу, обавезујућу фазу.

Квалификоване понуде ће бити рангиране у складу са критеријумима предвиђеним тендерском документацијом, и квалификовани понуђачи ће бити обавештени о ранг листи.

Након тога, квалификовани понуђачи, ће имати могућности да изврше додатну и свеобухватну анализу пословања банке. Предвиђено је да обавезујуће понуде буду поднете средином месеца новембра ове године.

Овлашћени представници свих понуђача који су доставили необавезујуће понуде, позвани су да присуствују отварању због транспарентности процеса.

siniša mali komercijalna banka