Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
04. септембра 2019.

Одржан скуп о ПДВ третману услуга пружених електронским путем

Помоћник министра финансија Драган Демировић и начелник Одељења за ПДВ Ирина Стевановић Гавровић учествовали су на скупу у организацији Српског фискалног друштва на Правном факултету Универзитета у Београду, а поводом иницијативе Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) за измену правила о ПДВ третману услуга пружених електронским путем.

Иницијативом се предлаже прецизније дефинисање услуга пружених електронским путем и правила за одређивање места промета ових услуга у циљу усаглашавања са правилима ЕУ, повећања ефикасности наплате ПДВ и смањења административног терета за пореске обвезнике.

Помоћник министра финансија Драган Демировић је подржао иницијативу и позвао учеснике да активно учествују у раду скупа и дају предлоге за унапређење презентоване иницијативе.

Учесници у расправи су указали на практичне проблеме које имају у вези са применом правила о ПДВ третману услуга пружених електронским путем и дали конкретне предлоге за унапређење дате иницијативе.