Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
05. фебруара 2019.

Министар Синиша Мали потписао уговор о пружању саветничких услуга за Комерцијалну банку

Министар финансија Синиша Мали потписао је данас уговор о консултантским услугама са конзорцијумом који предводи инвестициона банка Лазард, а који чине и КПМГ Србија и адвокатска канцеларија „Прица и партнери“, за пружање саветничких услуга са циљем проналажења стратешког партнера за Комерцијалну банку.

Уговор су, осим министра финансија, потписали Јoрг Асмусен испред компаније Лазард, Урош Ачански у име КПМГ-а и Даница Глигоријевић испред адвокатске канцеларије „Прица и партнери“.

Република Србија је власник 41,75% акцијског капитала Комерцијалне банке, а главни задатак траженог саветника је анализа пословања банке, анализа тржишта, као и спровођење будућег поступка за избор партнера у банци у складу са изабраном методом.

У року за достављање понуда, до 12. новембра 2018. приспело је укупно 14 изјава о заинтересованости. Комисија Министарства финансија је након детаљне анализе одлучила да захтев за достављање понуде пошаље на адресу шест реномираних инвестиционих банака. Рок за подношење понуда био је 3. децембар 2018. године. У прописаном року, три компаније су доставиле своје понуде, и то „Lazard Freres”, “Rothschild” и “ING Bank”. Финансијски саветник је биран применом метода избора на основу квалитета и цене.

Техничке понуде су отворене 3. децембра. Након оцене приспелих понуда, утврђено је да су све три понуде прошле технички праг, и у присуству представника свих понуђача приступило се отварању финансијских понуда 13. децембра 2018. године.

На основу критеријума изнетих у конкурсној документацији као најуспешнија понуда оцењена је понуда инвестиционе банке „Лазард“, која наступа у конзорцијуму са КПМГ Србија, и адвокатском канцеларијом „Прица и партнери“.

Након потписивања уговора са Лазардом, наредни корак је анализа финансијског положаја банке и припрема свих потребних докумената који су неопходни за расписивање тендера за проналажење заједничког партнера. Како је предвиђено Инструментом за координацију политика (Policy Coordination Instrument), који је потписан са Међународним монетарним фондом, објава тендера се очекује до краја јуна ове године.

Уговор са новим стратешким партнером за Комерцијалну банку требало би да
буде потписан до краја 2019. године.

Фото: Танјуг