Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
06. децембра 2019.
SINISA MALI

Мали: Усвојен сет пореских закона који ће допринети отварању нових радних места

Посланици Народне скупштине усвојили су данас сет пореских закона, којим се предвиђа знатно растерећење привреде, као и смањење оптерећења рада.

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали рекао је да ће овај сет пореских закона допринети даљем расту привреде и отварању нових радних места.

„Прошле године смо порез на зараде смањили са 63 на 62 одсто, а од следеће године ће бити 61 одсто. Из године у годину смањујемо пореско оптерећење на зараде како би подстакли ново запошљавање и повећање плата. Трошак за државу је 13,1 милијарди, дакле ми се на неки начин одричемо тих прихода како би више остало привреди, управо да би они повећавали плате, запошљавали нове људе и инвестирали више. То је стратегија од које нећемо одустати у будућности”, казао је Мали и додао да се поменуто оптерећење смањује захваљујући повећавању неопорезивог дела зараде и смањењем стопе доприноса за ПИО.

Министар финансија је навео и да сет закона садржи пореске подстицаје за ново запошљавање, чиме се стимулишу послодавци, који ће имати интерес и жељу да запосле младе људе који су недавно завршили школовање, као и све оне који нису били запослени у 2019. години. Подстицаји су садржани у усвојеном Закону о порезу на доходак грађана и Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Наиме, за зараде исплаћене од 1. јануара 2020, до 31. децембра 2020. године, предвиђена је олакшица у висини од 70 одсто пореза на зараде и 100 одсто доприноса за ПиО; до 31. децембра 2021. године олакшица је у висини од 65 одсто пореза на зараде и 95 одсто доприноса за ПиО и до 31. децембра 2022. године олакшица је у висини од 60 одсто пореза на зараде и 85 одсто доприноса за ПиО.

Олакшице у виду смањења основице пореза и доприноса, у висини од 70 одсто, односе се на новонастањена лица, односно повратнике из иностранства, који овим добијају стимулацију да остану у нашој земљи.

„Имамо довољно простора у буџету, тако да смо решили да тај стратешки циљ убрзања раста и повећања запослености остваримо кроз пореске подстицаје” рекао је Мали нагласио да Министарство финансија покушава паметно да искористи фискални простор, управо спровођењем добрих идеја, усмерених ка општем интересу.

Важна измена је и да се код привредних друштава која обављају иновациону делатност, остварује подстицај у виду ослобођења од плаћања пореза и доприноса на зараде оснивача, који су запослени у таквом привредном друштву, до износа зараде до 150.000 динара.

Повећање неопорезивог износа зарада са 15.300 на 16.300 динара месечно, фискално је растерећење предвиђено Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

„Циљеви овог закона су омогућавање повољнијих услова привређивања растерећењем привредних субјеката, стварање услова за спровођење реформе пословног окружења и сузбијање сиве економије, ефикасније сузбијање нелегалног рада физичких лица као и подстицање прилива инвестиција“, рекао је министар и навео да ће бити донета нова Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање.

Посланици су изгласали Закон о изменама и допунама закона о порезу на имовину, којим се од 1. јануара укида обавеза подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права. Усвојен је и Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, као и Закон о изменама и допунама Закона о пореском оступку и пореској администрацији.

Такође, усвојен је и Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину и Измене и допуне Закона о републичким административним таксама, којим се, између осталог предвиђа, смањење трошкова привреде по основу електронског пословања.

Изгласан је и Закон о престанку важења  Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који треба да ступи на снагу 1. јануара 2020. године.