Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
23. јануара 2020.
SINISA MALI

Мали: Србија убрзано испуњава препоруке ФАТФ

Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да се испуњавањем препорука Радне групе за финансијску активност (ФАТФ) Србија нашла у уској групи земаља које су у највећој мери усклађене са препорукама ФАТФ.

“Наша земља на време и пре рокова испуњава своје међународне обавезе а са овом динамиком испуњавања обавеза према МАНИВАЛУ, нашла се у уском кругу земаља које су у највећој мери усклађене са препорукама ФАТФ”, рекао је Мали.

МАНИВАЛ је комитет Савета Европе које се бави проценом усаглашености националних система за спречавање прања новца и финансирања тероризма држава чланица Савета Европе са међународним стандардима (ФАТФ).

“Комитет Савета Европе Маневал је објавио трећи извештај о напретку и Србија је добила повећање за три препоруке са “делимично усклађена” на “усклађена”. Захваљујући тој динамици испуњења препорука наша земља је стављена у ред земаља које због постигнутог напретка следећи извештај о испуњавању препорука могу поднети у року од две године, односно 2021. године, уместо 2020. како је то ранијим програмом било предвиђено”,  објаснио је министар Мали.

Мали је објаснио да су неке од препорука везане за законе које смо већ усвојили и да ће ови већ испуњени кораци бити вредновани тек 2021. године.

“Ми смо уоквирили наше законодавне активности. Усвојили смо законе које су у складу са правним тековинама ЕУ и правилима МАНИВАЛА. Преостаје нам усвајање смерница, разних упутстава и конкретна примена у пракси усвојених законских аката”, рекао је Мали.

Он је подсетио да је за испуњење препорука била важна измена одредби Закона о рачуноводству крајем прошле године где је стављена забрана кривично осуђиваним правним и физичким лицима и њиховим повезаним лицима, као и сарадницима, да буду оснивачи и власници правних лица и предузетници који се баве пружањем рачуноводствених услуга. Такође, промењен је и  Закон о ревизији.

Мали је истакао да доста очекује од Стратегије за спречавање прања новца и финансирања тероризма која је већ прошла јавну расправу и очекује се њено усвајање на седници Владе Србије, у најкраћем могућем року, можда већ током наредног месеца.

“Циљ наведене стратегије биће у потпуности да заштити привреду и финансијски систем државе од опасности које узрокују прање новца и финансирање тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Активном сарадњом јавног и приватног сектора остварићемо приступ заснован на анализи и процени ризика чиме ћемо јачати систем и интегритет институција финансијског и нефинансијског сектора и допринети безбедности, сигурности и владавини права у Србији ”, оценио је министар.

Према његовим речима, уједначеност правног поступања са земљама ЕУ, допринеће и томе да Србија на инвестиционој мапи пронађе своје место које јој, захваљујући труду и реформама већ припада, а остаје да то препознају важне међународне финансијске и рејтинг агенције у свету.

“Ми очекујемо доделу  инвестиционог рејтинга Србији до краја ове године. Рејтинг агенције узимају у обзир правну сигурност улагања, постојање политичке стабилности,  континуирану посвећеност и опредељење да се иде напред у реформама”, каже Мали.

Он истиче и да су изазови са којима се треба ухватити у коштац у будућности настојање да се унапреди координација, као и јачање људских и материјално-техничких ресурса.

“У сарадњу са другим државним органима не треба сумњати. Интересорни и тимски рад је веома битан у борби против спречавања прања новца и других криминалних активности”, истакао је Мали и додао да не треба занемарити и потребне обуке и људски кадар који је неопходан у овој области.

Према оцени МАНИВАЛ-а, Србија је потпуно „усклађена“ са ФАТФ-овом препоруком 18 – унутрашња контрола и стране подружнице и зависна предузећа. У извештају се подсећа да је Србија првобитно у тој области оцењена као „делимично усклађена“, јер није имала одредбу којом се подружнице и зависна предузећа у већинском власништву неке стране финансијске групе обавезују на примену АМЛ/ЦФТ програма.

Даље се наводи да је Србија такође предузела неопходне кораке да поправи готово све раније утврђене недостатке код ФАТФ-ове Препоруке 6, која се односи на циљане финансијске санкције везане за тероризам и финансирање тероризма, тако да је сада оцењено да је земља „у великој мери усклађена“.

Поред тога, Србија је отклонила и већину недостатака у оквиру ФАТФ-ове Препоруке 8 која се тиче непрофитних организација, констатује МАНИВАЛ, уз напомену да су преостали само мањи недостаци и да је због тога оцењена као „у великој мери усклађена“.