Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
28. новембра 2019.
SINISA MALI

Мали: Сетом пореских закона до даљег растерећења привреде

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали представио је посланицима у Народној скупштини сет пореских закона, којима се предвиђа знатно растерећење привреде, смањење пореског оптерећења рада, а све то, како објашњава, треба да допринесе даљем расту привреде и отварању нових радних места.

„Стопа незапослености износи 9,5 одсто, што је апсолутни рекорд од када се мери незапосленост од 1995. године. То указује да смо на правом путу када је наша економска политика у питању, да идемо са повећањем запослености и смањењем незапослености, а следећи циљ је да стигнемо европски просек од шест до седам одсто, и да га смањујемо и даље. Управо сет пореских закона, који су данас пред нама, треба то да нам омоући“, навео је министар Мали и истакао да је можда први пут у скоријој историји размишљамо и користимо фискални простор, да бисмо подстакли запошљавање.

Министар Мали је прецизирао да је сет пореских закона усмерен на растерећење привреде, а предвиђени су и порески подстицаји за новозапошљавање.

„Идемо са укидањем појединих пореза и доприноса, са повећавањем неопорезивог дела зараде како би смањили трошак зарада. То је обећање које смо дали прошле године. Дакле, прошле године смо порез на зараде смањили са 63 на 62 одсто, а од следеће године ће бити 61 одсто. Из године у годину смањујемо пореско оптерећење на зараде како би подстакли ново запошљавање и повећање плата. Трошак за државу је 13,1 милијарди, дакле ми се на неки начин одричемо тих прихода како би више остало привреди, управо да би они повећавали плате, запошљавали нове људе и инвестирали више. То је стратегија од које нећемо одустати у будућности”, казао је Мали.

Сет закона садржи пореске подстицаје за ново запошљавање, јер како министар финансија објашњава, стратешки циљ је смањење незапослености, на које се највише односи Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

„Порески подстицаји подразумевају до 100 одсто ослобађања од пореза и доприноса на плате за прву годину запошљавања, па онда за другу и за трећу. Све ове мере треба да подстакну запошљавање и младих и свих грађана Србије“, рекао је Мали.

Наиме, за зараде исплаћене од 1. јануара 2020, до 31. децембра 2020. године, предвиђена је олакшица у висини од 100 одсто; до 31. децембра 2021. године олакшица је у висини од 95 одсто и до 31. децембра 2022. године олакшица је у висини од 85 одсто.

Олакшице у виду смањења основице доприноса, у висини од 70 одсто, односе се на зараде  за новонастањена лица, односно повратнике из иностранства.

„Имамо толико простора у буџету тако да смо решили да тај стратешки циљ убрзања раста и повећања запослености остваримо кроз пореске подстицаје” казао је Мали и подсетио на податак да од 2012. године до данас имамо преко 620.000 новозапослених у Србији.

Такође, предвиђено је смањење стопе доприноса за ПИО,  са 26% на 25,5%, објашњава минитар и каже да је на начин послодавац ослобођен од плаћања дела доприноса на његов терет у висини од 0,5 одсто.

Сет пореских закона чине и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држања и ношења добара.

Посланици ће расправљати и о Предлогу закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину.

„Сваки од ових закона понаособ предвиђа олакшице и побољшања, која су усмерена ка томе да нашу економску политику усмеримо ка побољшању животног стандарда и убрзању привредног раста“, закључио је Мали.

 

Фото: Танјуг