Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
25. фебруара 2020.
Ministar Finansija - Siniša Mali

Мали: Нови закон о играма на срећу донеће већи степен друштвене одговорности и напреднији систем надзора

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали данас је посланицима Народне скупштине представио Предлог закона о играма на срећу и оценио да се његовим доношењем повећава степен друштвене одговорности приређивача и да се стварају услови за напреднији систем надзора.

„Основни разлози доношења закона су повећање степена друштвене одговорности, смањење сиве економије, успостављање електронског система надзора над приређивачима, заштита државних интереса, односно повећање буџетских прихода, као и боље уређење тржишта игара на срећу и приближавање европским стандардима“, навео је Мали.

Министар је објаснио да се овим Предлогом директно стварају услови за смањење сиве економије.

„У сврху смањења сиве економије, ефикасније наплате буџетских прихода и вршења надзора од стране Управе за игре на срећу, предвиђено је успостављање електронског система надзора и обавеза приређивача да користе информационо-комуникациони систем, који омогућава чување, архивирање и размену података електронским путем са Управом“, рекао је Мали.

Он је нагласио да је предложени текст закона усклађен са Законом о општем управном поступку, чиме се смањују трошкови администрације и трошкови приређивача, а уједно поједностављују управни поступци, смањује обим документације, односно ставају услови за електронски систем пословања (еУправа).

Министар је посланицима представио низ билатералних и економских споразума, којима је усмерена већа пажња на унапређење трговинске размене, очување животне средине, уређење запошљавања издржаваних лица дипломатских и конзуларних представништава, али и на сарадњу приликом изградње, управљања, одржавања, реконструкције и санације гасовода који прелази преко државне границе са Мађарском.

Између осталог, посланици ће разматрати Предлог закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II, као и Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и Влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе.

Расправљаће се и о унапређењу електронског пословања са Црном Гором, јер је пред посланицима и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори.