Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
10. октобра 2019.

Мали: Креирање повољног регулаторног оквира за инвестиционе фондове стимулише развој приватног и јавног сектора

Посланици Скупштине Републике Србије данас су усвојили Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, Закон о алтернативним инвестиционим фондовима као и Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита.

Министар финансија Синиша Мали каже да је пакет закона који се тиче учешћа и развоја инвестиционих фондова на тржишту капитала Србије додатни стимуланс обезбеђивању још бољих услова за привлачење већег броја учесника на тржишту, као и бољи приступ предузећа изворима финансирања.

Материја инвестиционих фондова је доношењем ових закона сходно европским прописима раздвојена у два закона. Закон о отвореним инвестиционим фондовима уређује само отворене инвестиционе фондове са јавном понудом, који улажу у преносиве хартије од вредности, и друштва за управљање овим фондовима, а сви други фондови и облици управљања таквим фондовима регулисани су Законом о алтернативним инвестиционим фондовима.

„Креирање повољног регулаторног оквира покретачка је снага за даљи развој приватног и јавног сектора у земљи. Суштина је у унапређењу тржишта капитала, чиме домаће тржиште постаје још атрактивније за стране и домаће инвеститоре. О томе, пре само пар година нисмо могли да размишљамо. Ефекат нових закона је свакако интензивније трговање и већа сигурност на домаћем тржишту. Додатни, односно алтернативни извори финансирања биће омогућени и за микро, мала и средња предузећа“, рекао је Мали.

Развој тржишта капитала, објашњава министар, потребан је јер је привредни напредак земље, односно БДП условљен развојем тржишта капитала, због чега је средином ове године Министарство финансија основало Радну групу са задатком да креира Стретегију за развој тржишта капитала.

„Планирамо да искористимо наше шансе које су препознате од стране водећих финансијских институција, попут Светске банке, која процењује да БДП Републике Србије може да расте и до седам одсто годишње. То је наш потенцијал, који треба да развијамо, јер једино на тај начин можемо и у будућности да подижемо плате и пензије, односно увећавамо животни стандард грађана Србије.“, објаснио је он.

Министар наводи да је европска будућност стратешки циљ Србије, те да је развој тржишта капитала битан предуслов за испуњење обавеза преузетих у оквиру Преговарачког поглавља 9 – Финансијске услуге, у смислу хармонизације домаћих прописа са прописима ЕУ.

Када је реч о најважнијим изменама у Закону о отвореним инвестиционим фондовима, дефинисање инвестиционих јединица уређено је у складу са европским законодавством.

„Предвидели смо увођење главног и пратећег фонда, а уз дозволу Комисије, пратећи отворени фонд моћи ће да уложи најмање 85 одсто своје имовине у главни фонд“, објаснио је Мали.

Законом о алтернативним инвестиционим фондовима, наводи министар, дефинишу се оснивање, делатност и пословање друштава за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ), као и оснивање, организовање и управљање алтернативним инвестиционим фондовима (АИФ), врсте алтернативних инвестиционих фондова, послови и дужности депозитара, као и надлежност Комисије за хартије од вредности.

Министар је рекао да је Законом о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, систем осигурања депозита додатно усклађен са међународном праксом и стандардима, као и правним тековинама ЕУ, те је између осталог уведено да на обрачун премије утиче и процењен фактор ризика у пословању сваке појединачне банке и измена основице за обрачун редовне и ванредне премије, као и увођење засебног покрића депонената.