Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
18. фебруара 2019.

Компанија „EOS Matrix“ из Немачке откупљује потраживања банака у стечају

Компанија „EOS Matrix“ из Савезне Републике Немачке дала је најбољу понуду у процесу продаје првог пакета спорних и ненаплативих потраживања (НПЛ) из портфеља којим у име државе и банака у стечају управља Агенција за осигурање депозита (АОД), проглашено је на данашњој седници тендерске комисије која је одржана у тој агенцији.

Тендерска комисија је дала препоруку одборима поверилаца институција које учествују у поступку да прихвате понуду и наставе са потребним процедурама како би се закључила трансакција.

На претходној седници тендерске комисије, која је одржана 12. фебруара, отворене су обавезујуће понуде за продају спорних и ненаплативих потраживања, након чега је финансијски саветник извршио анализу предлога купопродајног уговора.

У року предвиђеном за подношење понуда приспеле су две понуде, а у складу са предвиђеним правилима поступка, као најповољнија прихваћена је понуда компаније
EOS Matrix у износу од 11.290.000 евра.

Иначе, предмет уступања су потраживања банака у стечају (Агробанка, Нова Агробанка, Универзал банка, Привредна банка Београд и Развојна банка Војводине), као и потраживања којима АОД управља у име и за рачун Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

Наведена продаја је први корак ка продаји старих потраживања, који је начињен након 18 година, са циљем решавања питања дуговања из претходног периода. Овом продајом ће се сва реална имовина која служи као средство обезбеђења
по овим потраживањима (земљиште, објекти, опрема и сл.) поново активирати и вратити у привредне токове и тиме даље поспешити привредну активност. На овај начин, држава ће годишње уштедети око 10 милиона евра, колико су просечно коштали стечајни поступци и поступци на годишњем нивоу, а које су се плаћале претходне две деценије.

Агенција за осигурање депозита је 11. октобра 2018. године, објавила оглас за уступање портфеља потраживања уз накнаду јавним прикупљањем понуда. Изменом огласа објављеног 30. новембра 2018. године, рок за достављање обавезујућих понуда продужен је до 7. фебруара 2019. године.

Рокови из првобитног огласа су продужени на захтев потенцијалних инвеститора како би се боље упознали са потраживањима која су предмет уступања, и како би се процес учинио што транспарентнијим.

Продаја првог пакета НПЛ-ова је само почетни корак у акционом плану у оквиру којег је планирано решавање додатног пакета ненаплативих
и спорних потраживања државе. У наредна 24 месеца се очекује продаја свих спорних и ненаплативих потраживања у портфељу Агенције за осигурање депозита.