Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
30. маја 2019.

ЕК: Управа царина напредна и у 2018. години

У уводном делу Извештаја о напретку Србије, који је Европска комисија објавила 29. маја 2019. године, констатује се да је Србија на добром нивоу припремљености у областима пословног права, заштите права интелектуалне својине, транспортне политике, науке и истраживања, образовања, културе и царине.

За Поглавље 29 које се односи искључиво на Царинску унију прецизира се да је Србија на добром нивоу припремљености и констатује да је учињен известан напредак усвајањем Царинског закона и Закона о царинској служби.

Ниво усаглашености царинског законодавства са правним тековинама ЕУ је висок, стоји даље у Извештају ЕК. Нови Царински закон и Закон о царинској служби који су усвојени у децембру 2018. године омогућавају даље усаглашавање са Царинским закоником ЕУ, као и даљу модернизацију пословања Управе царина Србије.

Саветује се да током следеће године Србија треба додатно да надогради систем обраде царинских декларација кроз интергисање управљања ризиком, као и да даље улаже у ИТ систем царинске администрације како би се омогућила његова интеграција у систем ЕУ.

У извештају ЕК за 2018. годину каже се и да су правила о царинском спровођењу права интелектуалне својине начелно у складу са правним тековинама ЕУ, да се примењује регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу, као и да је Царинска тарифна номенклатура за 2019. је усклађена са Комбинованом номенклатуром ЕУ.

Управа царина и даље јача своје административне и оперативне капацитете, а наплата царинских дажбина се повећала за 10 % у првих 9 месеци 2018. године.

Напредовао је рад на успостављању функционалног, међусобно повезаног ИТ система, али квалификовани кадрови и даље напуштају ИТ сектор, па је потребно успоставити систем за задржавање квалификованих ИТ инжењера. У извештају се напомиње да су потребни знатни напори и инвестиције за обезбеђивање интерконективности и интероперабилности са ИТ системима ЕУ, као и то да је ту инвестицију потребно правилно буџетирати у наредним годинама.

Препорука је и да се ојача систем управљања ризиком, да се анализа ризика пре доласка односно поласка робе свеобухватно обавља и да буде усаглашена са Царинским закоником Уније.