Категорија:
Активности - Стручна мишљења
Објављено:
20. октобра 2020.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2020. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 9, септембар
2020.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порези на имовину
   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
   АКЦИЗЕ
  
   ЦАРИНЕ
   ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ
   ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2020. године