Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа септембар 2016

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 9, септембар 2016.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЦАРИНЕ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Девизно пословање

Обављање плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2016