Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа септембар 2014

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 9, септембар 2014.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

ЦАРИНЕ

УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

УМАЊЕЊЕ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство и ревизија

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

ЈАВНА СВОЈИНА

ХИПОТЕКА

ВРАЋАЊЕ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛИМА НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2014