Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа септембар 2009.

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 9, септембар 2009.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на добит предузећа

Порез на доходак грађана

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

Финансирање политичких странака

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2009