Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2006

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских прописа

БРОЈ 9, септембар 2006

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

· ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

· ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

· ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

· ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА

· ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

· ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2006