Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
16. новембра 2020.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2020. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 10, октобар
2020.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на добит правних лица
    Порези на имовину
    Порез на доходак грађана
   ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2020. године