Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа октобар 2012

Република

Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 10, октобар 2012.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

Финансирање политичких активности

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа,октобар 2012