Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2011

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 10, октобар 2011.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порез на премије неживотних осигурања

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2011