Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
14. децембра 2020.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2020. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 11, новембар
2020.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порез на доходак грађана
   ЦАРИНЕ
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2020. године