Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
18. децембра 2019.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2019

Република Србија
Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 11, новембар 2019
ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЦАРИНЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2019