Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2005

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских прописа

БРОЈ 11, новембар 2005

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

· ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

· ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

· ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

· ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

· ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ЈАВНИ РАСХОДИ

· ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОДСЕТНИК

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2005