Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2008

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

БРОЈ 6, јун 2008.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ  ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

• Порез на додату вредност

• Порез на добит предузећа

• Порези на имовину

• Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЈАВНИ РАСХОДИ

• Јавне набавке

ПОДСЕТНИК

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2008