Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2019

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 1, јануар 2019.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

   ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порези на имовину

    Порез на доходак грађана

    Порески поступак и пореска администрација

   РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

    

    ПОДСЕТНИК


Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2019