Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2014

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 1, јануар 2014.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

УМАЊЕЊЕ ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

ФАКТОРИНГ

МЕНИЦА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2014