Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2011

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 1, јануар 2011.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порески поступак и пореска администрација

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2011