Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
23. јануара 2020.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2019

Република Србија
Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 12, децембар 2019
ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана
Порески поступак и пореска администрација

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

АКЦИЗЕ

УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство
Ревизија

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2019