Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2019

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 12, decembar 2019

ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost

Porez na dobit pravnih lica

Porezi na imovinu

Porez na dohodak građana

Poreski postupak i poreska administracija

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

AKCIZE

USLOVNI OTPIS KAMATA I MIROVANjE PORESKOG DUGA

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

Revizija

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2019

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine