Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2012

Република

Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 12, децембар 2012.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство и ревизија

Девизно пословање

Затезна камата

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2012