Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2010

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 12, децембар 2010.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порез на премије неживотних осигурања

ТАКСЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2010