Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2008

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

БРОЈ 12, децембар 2008.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ
ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

• Порез на додату вредност

• Порези на имовину

• Порез на доходак грађана

ТАКСЕ

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ОТПИС КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2008