Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа Број 5, мај 2015.

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 5, мај 2015.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Акцизе

УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

УМАЊЕЊЕ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Девизно пословање

Рачуноводство и ревизија

Факторинг

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2015