Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, april 2018

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 4, април 2018

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

АКЦИЗЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2018