Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
08. маја 2019.

Акције Републике Србије у „Јубмес банци” продате на берзи

Република Србија од данас званично нема удео у „Јубмес банци”, пошто је на Београдској берзи реализована блок трансакција, којом је власништво над акцијама Републике у тој банци, прешло на купца.

На тендер за продају „Јубмес банке“ Београд стигле су две понуде, од којих је једна испунила све услове – понуда „ALTA PAY GROUP d.o.o.“.

Понуда понуђача „ALTA PAY GROUP d.o.o.“ је подразумевала понуђену цену од 7.207,00 динара по једној акцији за 82.225 комада обичних акција (пакет од 28,51 одсто капитала), што укупно износи 592.595.575,00 динара, или 5.023.754,71 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења понуда.

Акцијски капитал банке понуђен на продају састоји се од обичних акција у власништву Републике Србије и акција банака у стечају у којима је Агенција за осигурање депозита стецајни управник.

Подсећамо да је Министарство финансија у дневном листу „Политика“ објавило Позив за подношење Писма о заинтересованости са обавезујућом понудом 10. децембра 2018. године. Рок за доставу писма о заинтересованости са обавезујућом понудом, истекао је 9. априла 2019. године, после чега су отворене две приспеле коверте.

Укупна актива Јубмес банке је око 120 милиона евра, а њено учешће у активи укупног банкарског сектора Републике Србије, према подацима Народне банке Србије износи 0,42 одсто. Банка има две филијале.