Категорија:
Услуге - Проценитељи вредности непокретности
Објављено:
25. октобра 2019.

Обрасци

docx

Захтев за издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности са Потврдом о практичном радном искуству на пословима вршења процена

docx

Захтев за обнављање лиценце за вршење процене вредности непокретности

docx

Пријава за полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ