Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/2020, 96/2021 и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/2020, 96/2021 и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Закон о задуживању Републике Србије код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац–Голубац (Дунавска магистрала) (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуцијe Србије д.о.о. Београд (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања пројекта изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)