Уредба о условима и начину ангажовања оператера за приређивање класичних игара на срећу и агената за продају срећака („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)

pdf

Уредба о условима и начину ангажовања оператера за приређивање класичних игара на срећу и агената за продају срећака („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)