Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka („Službeni glasnik RS“, br. 149/2020)

Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka („Službeni glasnik RS“, br. 149/2020)

Slične teme

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2024” (“Službeni glasnik RS“, br. 26/2024)

Uredba o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/2023)