Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС“, бр. 69/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС“, бр. 69/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2023” (“Службени гласник РС”, бр. 20/2023)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 132/22 и 141/22 – испр.) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Уредба о централизованом обрачуну примања запослених, изабраних и постављених лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 132/2021)