Уредба о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица („Службени гласник РС“, бр. 23/2021)

Уредба о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица („Службени гласник РС“, бр. 23/2021)

Сличне теме

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” (“Службени гласник РС“, бр. 48/2022)

Уредба о централизованом обрачуну примања запослених, изабраних и постављених лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 132/2021)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 121/2021 и 18/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија