Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019, 151/2020 и 143/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 143/2022)
Образац ППИ-1 - Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 20__. годину
Прилог - 1 уз Образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог - 1
Прилог - 2 уз Образац ППИ-1 – Непокретности које су ослобођене плаћања пореза
Образац ППИ-2 − Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Сличне теме

Правилник о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 104/2023)

Правилник о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ („Службени гласник РС“, бр. 68/2023)

Правилник о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 47/2023)