Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019, 151/2020 i 143/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019, 151/2020 i 143/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 143/2022)
Obrazac PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu
Prilog - 1 uz Obrazac PPI-1
Podprilog uz Prilog - 1
Prilog - 2 uz Obrazac PPI-1 – Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza
Obrazac PPI-2 − Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Slične teme

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 11/2023)

Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u budzetskoj inspekciji („Službeni glasnik RS“, br. 6/2023)

Pravilnik o postupku prinudne naplate izvršnog rešenja budzetske inspekcije („Službeni glasnik RS“, br. 2/2023)