Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021, 132/2021 и 9/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/19, 29/19, 94/19, 156/20, 86/2021, 132/2021 и 9/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Сличне теме

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за реформу јавних финансија ради остваривања циљева „зелене агендеˮ („Службени гласник РС“, бр. 69/2022)

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-4800/2022 од 16. јуна 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 67/2022)

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-4482/2022-1 од 9. јуна 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 66/2022)