Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/2019, 29/2019, 94/2019, 156/2020, 86/2021, 132/2021, 9/2022 и 141/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 27/2019, 29/2019, 94/2019, 156/2020, 86/2021, 132/2021, 9/2022 и 141/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Сличне теме

Одлука о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године („Службени гласник РС“, бр. 34/2023)

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2954/2023 од 06.4.2023. год. („Службени гласник РС“, бр. 27/2023)

Одлука о откупу пре рока доспећа и поништењу државних хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 23/2023)