Одлука о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе („Службени гласник РС“, бр. 71/2023 и 112/2023) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе („Службени гласник РС“, бр. 71/2023 и 112/2023) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Сличне теме

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ажурираног ГМТН Програма („Службени гласник РС“, бр. 50/2024)

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 119/2023)

Одлука о изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021–2025. године („Службени гласник РС“, бр. 116/2023)