Проширење функционалности платформе за надгледање и анализу догађаја у информационом систему кроз мониторинг уређаја за непрекидно напајање, мрежних уређаја и стања клима уређаја у дата центру, ЈН 30/2022

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Надоградња система Е-фактура кроз набавку услуга интеграције са системом Управе царина и лиценце за додатни модул за администрацију система (ЈН 32/2022)

Систем за израду и складиштење резервних копија података за Систем Е-фактура (ЈН 33/2022)

Лиценце за техничку подршку за документ менаџмент систем, ЈН 38/2022