Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022

Јавни позив
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Набавка услуга управљања платформом за праћење сајбер критичних система корисника и мониторинг 24/7, ЈН 39/2022