Претходно обавештење – Јавна набавка услуга – Надоградња система повезивањем система централизоване платформе за слање, пријем, управљање и чување Електронских фактура правних лица и предузетника са централним системом за извештавање министарства финансија (БИ), система Е-фактуре са Платформом за консолидацијом података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа

Претходно обавештење

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020