Prethodno obaveštenje – Javna nabavka usluga – Nadogradnja sistema povezivanjem sistema centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje Elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika sa centralnim sistemom za izveštavanje ministarstva finansija (BI), sistema E-fakture sa Platformom za konsolidacijom podataka i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava

Prethodno obaveštenje

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020